Main menu

Δικαιολογητικά βάπτισης

Μικρά, χρήσιμα και απαραίτητα για μια βάπτιση χωρίς άγχος

shutterstock_150964949Τα γρανάζια της γραφειοκρατίας είναι πάρα πολλά στη χώρα μας και βέβαια, δε θα μπορούσαν να γλιτώσουν απ’ αυτά ούτε όσοι ετοιμάζονταν για ένα τόσο χαρμόσυνο γεγονός όπως είναι η βάπτιση. Οι περισσότεροι γονείς και νονοί αγχώνονται στην προοπτική συγκέντρωσης τόσων δικαιολογητικών, αλλά όλα είναι θέμα οργάνωσης και εμείς, είμαστε εδώ για να σας δώσουμε τις κατάλληλες πληροφορίες ώστε να είστε προετοιμασμένοι.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, είναι να επιλέξετε την εκκλησία όπου θα βαπτίσετε το μωράκι σας, καθώς και την ημερομηνία που επιθυμείτε να τελεστεί το μυστήριο. Στη συνέχεια, σε συνεννόηση πάντοτε με τον ιερέα για τη διαθεσιμότητα της ημέρας και της ώρας, «κλείνετε» την εκκλησία. Πριν την ώρα της βάπτισης ή και νωρίτερα είναι απαραίτητο είναι προσκομίσετε στον ιερέα τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού. Αυτό το πιστοποιητικό το διαθέτει ο Δήμος, στον οποίο έχετε δηλώσει τη γέννηση. Τότε, ανάμεσα στα Πιστοποιητικά που σας έδωσαν, υπήρχε και ένα που αναγράφει «Δια την βάπτιση» και αυτό είναι που πρέπει να έχετε στα χέρια σας για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και εύκολα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τελέσετε το μυστήριο σε άλλη εκκλησία και όχι στην ενορία στην οποία ανήκετε, τότε θα πρέπει να ζητήσετε από τον ιερέα της δικής σας ενορίας να μεταβιβάσει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στο Ναό όπου θα τελεστεί το μυστήριο. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου οι ιερείς απλοποιούν τις διαδικασίες και αποδέχονται χωρίς προβλήματα το πιστοποιητικό γέννησης σε όποια εκκλησία και αν γίνει η βάπτιση. Θυμηθείτε πάντως, πως σε όλες τις παραπάνω συναλλαγές πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα. Μετά την τέλεση του μυστηρίου, ο ιερέας θα εκδώσει τη Δήλωση Βάπτισης –ένα νέο πιστοποιητικό δηλαδή που θα το καταθέσετε μέσα σ’ ένα μήνα στο ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένη η γέννηση του μωρού σας ώστε να ενημερωθεί η οικογενειακή σας μερίδα.
Όσες δουλειές κι αν έχετε, μην παραλείψετε να το κάνετε έγκαιρα, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα έχετε χρηματικές κυρώσεις και πρόσθετες καθυστερήσεις. Τις περισσότερες φορές ωστόσο, ο τόπος όπου τελείται το μυστήριο δεν είναι ο ίδιος με τον τόπο γέννησης. Σε αυτή την περίπτωση, η εν λόγω δήλωση γίνεται στο ληξιαρχείο του τόπου βάπτισης. Ο ληξίαρχος με τη σειρά του, αφού συντάξει την έκθεση βάπτισης, θα αναλάβει να στείλει αντίγραφο (σε διάστημα το πολύ δέκα ημερών) στο ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Ορθοδοξία, πολιτικός γάμος και δεσμεύσεις
shutterstock_111240041Ανάδοχος του παιδιού δεν μπορεί να γίνει κάποιος που έχει ασπαστεί την καθολική εκκλησία ή όποιο άλλο θρήσκευμα, ούτε και κάποιος ορθόδοξος που έχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, όπως αναφέρεται σε εγκυκλίους της Εκκλησίας. Έστω και αν ο πολιτικός γάμος είναι νόμιμος στη χώρα μας, ορισμένοι ιερείς δε δέχονται να γίνουν ανάδοχοι άτομα που τον έχουν προτιμήσει σε σχέση με τον θρησκευτικό. Σε περίπτωση που κι εσείς οι ίδιοι έχετε τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, μπορείτε να βαπτίσετε το παιδί σας εφ’ όσον ο νονός του (Ορθόδοξος και χωρίς να έχει τελέσει Πολιτικό Γάμο) εγγυηθεί την κατήχηση του νεοφώτιστου σύμφωνα με την ορθόδοξη εκκλησία.

Να ξέρετε ότι: Ο ιερέας δεν έχει δικαίωμα να σας ζητήσει πιστοποιητικό γάμου ή άλλα έγγραφα που να πιστοποιούν τις γαμήλιες επιλογές σας, αλλά μπορεί να αντλήσει όσες πληροφορίες θέλει μέσα από τη «φιλική σας» συζήτηση. Για παράδειγμα, μπορεί να σας ρωτήσει αν αυτή είναι η ενορία σας, σε ποια εκκλησία παντρευτήκατε, αν ο γάμος σας έγινε στη δική σας ενορία ή σε άλλη, κ.λπ.

Γονείς με… ιδιαιτερότητες
Αν ο ένας γονιός ή κηδεμόνας έχει πάρει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άλλου ότι συμφωνεί για την τέλεση του μυστηρίου και για το όνομα που έχει επιλεγεί να πάρει το παιδί. Αν και οι δυο γονείς έχουν πάρει από κοινού την κηδεμονία του παιδιού με δικαστική απόφαση τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση και των δύο ότι συμφωνούν για τη βάπτιση και το όνομα.

Να ξέρετε ότι: Αν και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις, οι δυο γονείς διαφωνούν είτε για τη βάπτιση είτε για το όνομα, τότε τη λύση δίνουν και πάλι τα δικαστήρια και ο ιερέας περιμένει τη δικαστική απόφαση για να τελέσει το μυστήριο. Ωστόσο, αν έχετε στα χέρια σας μια δικαστική απόφαση, που αναθέτει –προσωρινά ή όχι– την επιμέλεια του παιδιού στον έναν από τους δυο γονείς, ο ιερέας δε θα τη δεχτεί γιατί θα σας πει απλώς ότι δεν τον καλύπτει… Πάντως, πριν τη βάπτιση, οι γονείς με την αστυνομική τους ταυτότητα (για συμφωνία με τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης) υπογράφουν μπροστά στον ιερέα για το θρήσκευμα, αλλά και για το όνομα του παιδιού τους. Μαζί πρέπει να είναι και ο νονός, επίσης με την ταυτότητά του, για να δείξει ότι αποδέχεται και το θρήσκευμα και το όνομα που θα δοθεί στο παιδί.

shutterstock_92579893Οι άγαμες μητέρες
Στην περίπτωση αυτή, ήδη ξέρετε καλά ότι τα κάνετε όλα μόνη σας! Έτσι, ασκείτε και μόνη σας τη γονική μέριμνα. Για την τέλεση του μυστηρίου, δεν χρειάζεται να κάνετε και πολλά πράγματα, αρκεί να συμπληρώσετε μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας, στο οποίο θα δηλώνετε τρία πράγματα: α) ότι ασκείτε αποκλειστικά τη γονική μέριμνα για το παιδί σας, β) ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να δίνει το ίδιο δικαίωμα και στον πατέρα του παιδιού και
γ) ότι θέλετε το παιδί σας να γίνει Χριστιανός Ορθόδοξος και να πάρει κάποιο συγκεκριμένο όνομα.

Σπάνιες, αλλά σοβαρές περιπτώσεις

• Αν ο ένας γονιός απουσιάζει, ο άλλος πρέπει να προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξης θανάτου είτε της σχετικής δικαστικής απόφασης, βάσει των οποίων ο γονέας που λείπει κηρύττεται άφαντος ή έκπτωτος από τη γονική μέριμνα. • Αν λείπει γιατί είναι άρρωστος, γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό ή τέλος πάντων έχει μια καλή εξήγηση για την απουσία του, τότε πρέπει από εκεί όπου βρίσκεται να στείλει βεβαίωση μπροστά σε συμβολαιογράφο ή υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, ότι συμφωνεί να γίνει το παιδί του Χριστιανός Ορθόδοξος και να πάρει το συγκεκριμένο όνομα. 

• Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή όταν η μητέρα δηλώνει ότι πατέρας του παιδιού δεν είναι αυτός το όνομα του οποίου αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης, αλλά κάποιος άλλος, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Και το ρόλο του… διαμεσολαβητή αναλαμβάνει ο ιερέας, ο οποίος οφείλει πρώτα απ’ όλα ν’ αναζητήσει τον πατέρα που το όνομά του τυπικά φαίνεται στη ληξιαρχική πράξη και να πάρει γραπτά τη συγκατάθεσή του. Αν έχει ήδη προσβληθεί η πατρότητα ή έχει αναγνωριστεί το παιδί από τον βιολογικό του πατέρα, τότε ο ιερέας μπορεί να τον δεχτεί με την προϋπόθεση ότι θα διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.